Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012


And you can see my heart,
beating....
You can see it through my chest

That I’m terrified 
but I’m not leaving

I know that I must pass this test
So just pull the trigger.....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου